Mizuno MX-700 hybrid

 Mizuno MX 700 utility

Mizuno MX-700 utility at address